Poprawić jakość życia

Medycyna estetyczna wciąż zyskuje na popularności. Jest to z pewnością wynik małej inwazyjności zabiegów w porównaniu do operacji plastycznych a także ogromnych możliwości poprawiania wyglądu twarzy i ciała.

Medycyna estetyczna (łac. medicina aesthetica) stanowi dział medycyny, należący do estetologii medycznej, który zajmuje się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze, zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry, w kolejnym etapie natomiast rekonstrukcyjne, mające odtworzyć stan sprzed tego procesu. Wyłącznym lub nadrzędnym celem tych działań jest poprawa fizycznej atrakcyjności pacjenta.

Medycyna estetyczna to multidyscypilnarna dziedzina medycyny, która plasuje się pomiędzy chirurgią plastyczną a kosmetologią. W swojej szeroko pojętej nauce łączy chirurgię plastyczną, chirurgię ogólną, dermatologię, chirurgię naczyniową, angiologię, odontologię, dietetykę, stomatologię oraz ginekologię estetyczną.

Początków medycyny estetycznej należy doszukiwać się jeszcze w starożytności – w czasach powszechnego kultu piękna w cywilizacjach starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian.

Jak wspomniano wcześniej, głównym zadaniem medycyny estetycznej jest poprawa jakości życia pacjentów. Dyscyplina ta pozwala usunąć niedoskonałości o różnym podłożu, co przekłada się na satysfakcję z własnego wyglądu. Nastawiona jest przede wszystkim na działania profilaktyczne, ale również leczy zaawansowane zmiany. W dużej mierze skupia się na zahamowaniu procesów starzenia się skóry i likwidacji zmarszczek, ale przynosi też dobre efekty w zwalczaniu wielu innych problemów natury estetycznej.

Poza problematyką starzenia medycyna estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych defektów estetycznych o rozmaitym podłożu, takich jak: blizny, zapadnięte policzki, miejscowa otyłość, cellulit, rozstępy i wiele innych mogących wpłynąć na dyskomfort płynący z własnego wyglądu. Natomiast zakres zaawansowania zabiegów z tej dziedziny lokują się między kosmetologią a chirurgią estetyczną. W odróżnieniu od chirurgii plastycznej, medycyna estetyczna opiera się wyłącznie na poza chirurgicznych zabiegach o charakterze mało inwazyjnym.

Pojęcia „medycyna estetyczna”, „dermatologia estetyczna”, „chirurgia estetyczna” czy „stomatologia estetyczna” wydają się dość zrozumiałe intuicyjnie, ponieważ większość ludzi wie, czym zajmuje się medycyna, dermatologia, chirurgia czy stomatologia. W najprostszym ujęciu można zatem przyjąć, że przymiotnik „estetyczna” do określenia odpowiedniej dziedziny dodaje się w przypadku, gdy działania lekarza służą poprawie atrakcyjności fizycznej (urody), a nie zapobieganiu lub leczeniu chorób.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie wymagają pobytu w szpitalu i są wykonywane w gabinetach medycyny estetycznej. Pomimo że kojarzona bywa ze specjalnością dermatologa, medycyna estetyczna tak naprawdę nie ma swojej specjalizacji.

Medycyna estetyczna nie posiada charakteru specjalizacji. Każdy lekarz, bez względu na dział medycyny, jakim się zajmuje, może podjąć się wykonywania zabiegów medycyny estetycznej po uprzednim dokształceniu. Z uwagi na rosnące zainteresowanie tym obszarem utworzono już studia podyplomowe i kursy, a także szkolenia dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej.

źródła:

Śpiewak R., Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna – definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetol Med Kosmetol 2012.